1. ฟันซ้อนเก ลักษณะของฟันจะมีฟันซ้อนไม่เรียงตัวและจะซ้อนออกมาด้านข้างหรือด้านใน
2. ฟันยื่น ลักษณะของฟันบนหรือฟันล่างจะยื่นออกมามากกว่าปกติ
3. ฟันสบลึก คือฟันที่มีลักษณะฟันหน้านั้นลงมาต่ำมากแทบจะปิดฟันล่าง
4. ฟันกัดคล่อม ลักษณะของฟันหน้าที่หุบเข้าไปด้านในแทนที่จะออกมาอยู่ด้านนอก ซึ่งทำให้ฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง
5. ฟันสบเปิด ลักษณะฟันหน้าทั้งด้านบนและด้านล่างไม่ประกบชิดกัน
6. ฟันห่าง คือฟันที่มีพื้นที่ว่างห่างกัน ทำให้เวลาเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดและมีเศษอาหารไปติดอยู่ตามซอกฟันได้ง่าย
7. ฟันกัดเบี้ยว คือลักษณะของฟันซี่ตรงกลางนั้นไม่ตรงกันหรือช่วงกลางของฟันบนและฟันล่างไม่ตรงกัน