ถ่ายภาพรังสี

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

ถ่ายภาพรังสี เอ็กเรย์ดิจิตอล

การถ่ายภาพรังสีเอ็กเรย์(X-ray) เครื่องมือทางทันตกรรมที่สำคัญมาก ที่จะช่วยวินิจฉัยโรคและลักษณะของฟันของผู้ป่วยได้ โดยจะทำให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
โดยจะแบ่งออกเป็น
1. เอ็กเรย์นอกช่องปาก
2. เอ็กเรย์ภายในช่องปาก

ต้องเตรียมตัวอย่างไรระหว่างการเอ็กเรย์ฟัน?
ถอดโลหะบริเวณใบหน้าและภายในช่องปาก เช่น แว่นตา ฟันเทียมถอดได้ เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ รีเทนเนอร์ เป็นต้น
หากเป็นการเอกซเรย์นอกช่องปาก ผู้ป่วยต้องถอดสร้อยคอ ต่างหู กิ๊บติดผมออก เพื่อไม่ให้วัตถุเหล่านี้มาบดบังภาพถ่ายรังสี
ผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งที่สุดขณะทำการถ่ายรังสี จนกว่าเสียงสัณญาณของเครื่องเอกซเรย์จะหยุด