จัดฟัน Brava

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

การจัดฟันแบบ Brava

การจัดฟันแบบ Brava คืออะไร
จัดฟันแบบ Brava เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ โดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนฟันแบบอิสระไปพร้อมๆกัน มีการวางแผนการรักษาด้วยระบบ AI ด้วยการจำลองการเคลื่อนที่ของฟันแบบสามมิติ ทำให้เห็นการเคลื่อนที่ของฟันที่แม่นยำกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ โดยการจัดฟันรูปแบบนี้จะมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน เพราะตำแหน่งในการวางอุปกรณ์จะวางอยู่ด้านหลังตัวฟัน และยังใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น ทำให้การรักษาเสร็จเร็ว เหมาะกับคนที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่มีเวลาพบทันตแพทย์

ข้อดีของการจัดฟันแบบ Brava
1.มองไม่เห็นอุปกรณ์จัดฟัน
2.ฟันเข้าที่เร็วและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปพร้อมๆกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อฟันซี่อื่น
3.ไม่ต้องพบทันตแพทย์ทุกเดือน ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยและใช้อุปกรณ์ในการจัดฟันชุดเดียวตลอดการรักษา