ฟันปลอม

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

ฟันปลอมชนิดถอดได้

ฟันปลอมชนิดติดแน่น