การผ่าฟันคุด

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด คือ อะไร ?
ฟันคุด คือ ฟันกรามซี่สุดท้ายของฟันแท้ ที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ โดยอาจขึ้นได้เพียงบางส่วน หรือไม่สามารถขึ้นได้เลยทั้งซี่ ทำให้ฟันฝังตัวในกระดูกขากรรไกร

ส่วนมากฟันคุดจะโผล่อออกมาในช่องปาก ช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี หากตรวจพบว่ามีฟันคุด ทันตแพทย์จะแนะนำให้ถอนหรือผ่าฟันคุดออก ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการใดๆก็ตาม เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้ ฟันคุดก็ไม่สามารถขึ้นได้ และอาจทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมา ดังต่อไปนี้

เศษอาหารติดบริเวณช่องว่างระหว่างฟันคุด กับฟันซี่หน้า ส่งผลให้เกิดคราบหินปูนและแบคทีเรียสะสมเกิดกลิ่นปากและฟันผุตามมา ฟันซี่ข้างๆที่ติดกันกับฟันคุดผุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการทำความสะอาดที่ลำบาก

การเกิดถุงน้ำหรือก้อนซีสในเหงือก อาจทำให้เกิดอาการ ปวด บวม อักเสบ ติดเชื้อ

คำแนะนำและข้อปฏิบัติตัวหลังผ่าฟันคุด
1. กัดผ้าก๊อซไว้ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหากชุ่มเลือดให้เปลี่ยนก็อซชิ้นใหม่
2. มีเลือดหรือน้ำลายให้กลืนเท่านั้นห้ามบ้วนห้ามอมไว้
3. ห้ามดูดแผลหรือแคะแผล
4. เวลาดื่มน้ำให้ยกแก้วดื่มไม่ใช้หลอด
5. ห้ามดื่มแอลกอฮอลล์และสูบบุหรี่
6. วันแรกประคบเย็นจากนั้นประคบอุ่นจนกว่าอาการบวมจะหายไป
7. รับประทานยาตามแพทย์สัง
8. มาตัดไหมภายใน 7-10 วัน (กรณีเย็บแผล)
9. หากมีอาการผิดปกติเช่นปวดมากหรือเลือดไหลไม่หยุดให้กลับมาพบแพทย์