อุดฟัน

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

การอุดฟัน

เป็นการรักษาฟัน อุดทดแทนเนื้อฟันที่ถูดกทำลายจากการที่ฟันผุ หรือ แตก หัก บิ่น ออกไป

โดยเริ่มจากการเตรียมเนื้อฟันให้เหมาะสม เอาฟันผุออกและทำความสะอาด แล้วใช้วัสดุอุด อุดเติมเข้าไปที่ฟัน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้และได้รุปทรงที่ต้องการ เป็นการปิดช่องทางไม่ให้แบคทีเรียหรือเศษอาหารสามารถตกเข้าไปในรู จนเกิดความเสียหายแก่เนื้อฟันมากขึ้น

การอุดฟันไม่ได้ยุ่งยากหรือน่ากลัวอย่างที่ใครหลายๆคนคิด หากใครยังไม่ทราบว่าตัวเองมีฟันผุหรือไม่ แนะนำเข้ามาให้คุณหมอตรวจเช็ค ว่ามีฟันผุที่จำเป็นต้องได้รับการอุดหรือไม่

หากเรามีฟันผุแล้วไม่ได้รับการรักษาได้ทันเวลา อาจส่งผลให้ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถอุดฟันได้แล้ว จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าอาการอุดฟันนะคะ