รักษารากฟัน

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

การรักษารากฟัน คือ อะไร ?

รักษารากฟัน ( Root canal treatment ) คือ การกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ และอักเสบ โดยนอกจากกำจัดแล้วยังมีการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค่วมด้วย จากนั้นจึงทำการอุดคลองรากฟัน และบูรณะตัวฟันต่อไป เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม ทำให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ฟันแบบไหนต้องรักษารากฟัน ?
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เราต้องรักษารากฟัน เกิดจากการที่มีฟันผุหรือแตกหัก ขนาดใหญ่ ลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน รวมถึงฟันที่ได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ ฟันเหล่านี้จะมีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้

สรุป
ฟันที่มีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน โดยปกติแล้วการถอนฟันแล้วใส่ฟันปลอมต่อไปถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
แต่การรักษารากฟัน จะเป็นวิธีที่ช่วยเก็บรักษาฟันไว้ในช่องปากให้อยู่กับเราต่อไปได้ โดยไม่ต้องถอนฟันและไม่ต้องใส่ฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมบางชนิดก็มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการรักษารากฟัน
หากเรานั้นดูแลฟันได้ดี พบทันตแพทย์เป็นประจำ ตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีฟันผุก็รีบอุดฟันตั้งแต่ที่มีขนาดเล็กๆ ไม่ควรรอจนมีอาการปวดค่อยมาพบทันตแพทย์ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่ฟันของเราจะต้องรักษารากฟันได้