การถอนฟัน

คลินิกทันตกรรมทูธเดย์ (สาขาจอหอ / สาขาหัวทะเล)

การถอนฟัน

การถอนฟัน คือ อะไร ?
การถอนฟันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถบูรณะหรือเก็บรักษาไว้ได้อีกต่อไป ทันตแพทย์จะแนะนำให้ถอนและใส่ฟันใหม่ทดแทน ซึ่งจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ทันตแพทย์จะแนะนำ เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟัน คือ มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และผู้ป่วยไม่ต้องการเก็บฟันด้วยวิธีการรักษารากฟัน เช่น
– ฟันโยก มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง
– ฟันแตกหัก สูญเสียเนื้อฟันมาก จนไม่สารมารถบูรณะได้มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟัน เช่น ฟันคุด ฟันซ้อน ฟันเกิน
– การถอนฟันเพื่อเป็นการเตรียมช่องปากก่อนการจัดฟัน

คำแนะนำและข้อปฏิบัติหลังถอนฟัน
1. กัดผ้าก๊อซไว้ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหากชุ่มเลือดให้เปลี่ยนก็อซชิ้นใหม่
2. มีเลือดหรือน้ำลายให้กลืนเท่านั้นห้ามบ้วนห้ามอมไว้
3. ห้ามดูดแผลหรือแคะแผล
4. เวลาดื่มน้ำให้ยกแก้วดื่มไม่ใช้หลอด
5. ห้ามดื่มแอลกอฮอลล์และสูบบุหรี่
6. รับประทานยาตามแพทย์สัง
7. หากมีอาการผิดปกติเช่นปวดมากหรือเลือดไหลไม่หยุดให้กลับมาพบแพทย์