ทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน?
การเคลียร์ช่องปากก่อนการทำการจัดฟัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของเหงือกและฟันเพื่อให้ฟันแข็งแรงพร้อมสำหรับการจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการจัดฟัน เนื่องจากระหว่างการจัดฟันทำให้การทำความสะอาดช่องปากยากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้

ทำไมก่อนจัดฟันต้องขูดหินปูนด้วย?
หากเกิดการสะสมจนเป็นก้อนแข็งจะส่งผลให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ ถึงขั้นลุกลามไปเป็นโรคปริทันต์อักเสบและอาจต้องถอนทิ้งในที่สุด ทันตแพทย์จึงต้องทำการขูดหินปูนทั้งก่อนจัดฟัน เพื่อทำความสะอาดไม่ให้คราบหินปูนไปติดตามซอกเหล็ก ซึ่งอาจก่อปัญหาระหว่างการจัดฟันได้

ทำไมก่อนจัดฟันต้องผ่าฟันคุดล่ะ?
โดยปกติฟันคุดคือฟันที่ไม่สามารถงอกขึ้นมา หรืองอกขึ้นมาได้ไม่มาก ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของเรา แต่อาจสร้างความเจ็บปวดหากเกิดการอักเสบหรือผุขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการจัดฟัน เพราะถ้าหากเกิดปวดขึ้นมาแล้วละก็จะปวดกว่าการปวดฟันทั่วๆไป

การเคลียร์ช่องปากก่อนการทำการจัดฟัน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการจัดฟันต้องรู้และดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อให้การจัดฟันครั้งนี้ออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ